Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Gezocht: bestuursleden

Bij Fanfare Excelsior doen we het samen. Ieders input is gevraagd en nieuwe projecten worden gezamenlijk uitgedacht. Wie dat wil, kan verantwoordelijkheid oppakken voor (een deel van) de organisatie van activiteiten. We werken steeds in wisselende teams.

Deze aanpak vraagt om enthousiaste kartrekkers die de grote lijnen bewaken en die anderen weten te motiveren om een actieve bijdrage te leveren. Deze kartrekkers vormen het bestuur van onze vereniging. Zij bewaken het basisproces, zoals interne en externe communicatie en financiën, zodat de vereniging blijft draaien. Ook werken zij aan een toekomstvisie voor de vereniging.

Het huidige bestuur is op zoek naar uitbereiding! Een bestuur van 6 of 7 personen is optimaal om de taken en lasten goed te kunnen verdelen. Heb jij interesse om je steentje bij te dragen? Laat het ons weten!

Copyright Fanfare Excelsior Terhole 2024