Historie

Historie

Historie

Oprichting

De fanfare is opgericht in het jaar 1903, en niet in 1904 dat op het vaandel staat. Dat betekent dat de fanfare in 2013 wel 110 jaar bestond en dit is uitgebreid gevierd! De eerste repetitieplaats was school “Molenhoek”, er werd op zondag van 1 uur tot 14.30 uur gerepeteerd en op maandag van 19 uur tot 20.30. De eerste dirigent (toen nog directeur genoemd), heette Louis Kips. In 1905 nam “Excelsior” deel aan het muziekfestival op Sint-Jansteen. “Excelsior’s” volgende festival was in 1909 op het eigen Terhole, waaraan o.a. de fanfare uit Lamswaarde haar medewerking verleende. In 1918 werd dirigent Louis Kips opgevolgd door Al. de Schrijver. In mei 1921 sloot de fanfare zich aan bij de Muziekbond. In 1926 werd de eerste prijs gehaald bij het concours in Middelburg (302 punten) ondanks de problemen met de boot en de bus (respectievelijk was er storm en de bus was al vertrokken).

Vrouwelijke leden

Het eerste jubileum werd gehouden in 1929 (25 jaar). Na de Tweede Wereldoorlog, waarin openbaar muziek spelen verboden was, werd in 1945 door Adolar de Theije zijn instrument van zolder gehaald, nagekeken en er weer op geblazen. Al snel werd er weer gerepeteerd op een nieuwe mars en na een maand werd een rondgang gemaakt, en heel Terhole was één groot feest. In 1950 werden er voor het eerst uniformpetten gedragen (geld voor uniformen zelf was er niet). In 1954 (50 jaar) ging het steeds slechter. Maar na de nodige problemen kwam de fanfare erdoorheen. In ’59 waren er slechts 20 leden. Gedurende de volgende jaren draaide de fanfare rustig door met de nodige probleempjes. In 1969 werd gestart met een nieuwe groep leerlingen, waaronder ook meisjes. Ook was er eind jaren ’60 een drumband. In ’73 kwamen zes nieuwe VROUWELIJKE leden (dat was erg ongewoon voor die tijd) bij de fanfare. Later zijn er nog heel veel gevolgd.

Drumband

Frans Kaijser uit Zaamslag was bereid om les te geven aan de drumband. Deze drumband haalde veel successen, o.a. de eerste prijs bij de Zeeuwse- en Brabandse kampioenschappen in Hulst in 1987, waarbij met 9 slagwerkers gestreden moest worden tegen 2 korpsen met 15 en 21 leden. Lau Geus is vanaf 1972 tot 1988 dirigent geweest van Excelsior. Tijdens zijn dirigentschap is de fanfare gepromoveerd van de laagste afdeling naar de afdeling Uitmuntend. Hij werd opgevolgd door Etiën Ferket. In 1995 werd het dirigeerstokje overgenomen door Pierre van Hecke die ook dirigent was op Nieuw-Namen. In november 1998 neemt Henk Mulder het dirigeerstokje over van Pierre. Hij was ook dirigent in Westdorpe en Zelzate, wat resulteerde in een gezamenlijk concert in de kerk van Westdorpe.

Bart Borgt

In 2000 gaf Gabriël de Deckere aan dat hij zijn functie als voorzitter wilde neerleggen. Tijdens de extra ledenvergadering werd Rob Hartman als voorzitter gekozen. Januari 2001 namen we afscheid van Henk Mulder en werd Luc Goeman onze nieuwe dirigent. Door zijn werk kon hij niet altijd aanwezig zijn op de repetitie en Lau nam deze repetities als dirigent voor hem waar. In 2002 gaf Lau aan dat het dirigeren toch wat zwaar begon te worden voor hem. Als tweede dirigent is toen Bart Borgt aangenomen. Bart is nog steeds de dirigent van de vereniging en doet zijn best om tot een goed muzikaal niveau te komen. In 2003 is het 100-jarig jubileum groots gevierd met concerten van verenigingen uit de buurt. Ter gelegenheid hiervan is ook de slagwerkgroep weer nieuw leven ingeblazen die onder leiding staat van Frans Kaijser.

Copyright Fanfare Excelsior Terhole 2024